Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang

Đang nói chuyện điện thoại thì tắt ngang, nói chuyện ko chủ ngữ vị ngữ , nói trống không hay đại loại những kiểu mất lịch sự dạng như vậy mình sẽ ko bao giờ nói chuyện lại lần 2 , hoặc là chẳng cần phải nói chuyện luôn . Kể cả có là sếp hay chức cao vọng trọng hay gì gì đi nữa nhưng mà thiếu văn hoá ứng xử thì… LOẠI !

Comments are closed.