Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu

Cuộc chiến pháp lý đã bắt đầu, Chị Lê Mỹ Hạnh hãy vững tâm và kiên định, chúng tôi mong chờ công lý được thực thi đúng pháp luật. Biết rằng tư pháp ở VN chỉ là một trò hề, nhưng phía sau chị còn rất nhiều người luôn ủng hộ chị, hãy vững tâm.

Comments are closed.