Cú đêm

Cú đêm…
Haizz nhiều người nhìn thấy mình nay đây mai đó, đi lại như chim bay, mỗi ngày một nơi, đi dọc Việt Nam, cứ nghĩ chắc mình sung sướng lắm.
Thật ra cứ nhìn vậy nhưng chỉ là bề nổi của tảng băng thôi, có người đã từng nhận xét mình: “em làm thế này ai nhìn vào cũng tưởng anh em mình sướng, chứ nào ai thấy đc đêm thức ngày đi, ai biết đc để kịp lịch sản xuất phải chạy tất tả đi lo, từ khâu chuẩn bị đến thực hiện rồi đêm trắng hậu kỳ. Nghề này em làm đc nhiều em cũng mất nhiều, thôi thì cố gắng để nghĩ cho sau này em ơi”.
Trời HN đãi mình cũng nhiều mà lấy của mình cũng nhiều, nhưng điều may mắn nhất mình cũng tự cảm thấy vui lòng nhất, vì còn gia đình ở bên, hiểu và cảm thông cho mình, thế là tốt nhất rồi ☺️