Công việc bộn bề

Công việc bộn bề. Chỉ nhớ đầu việc thôi đã thấy mệt. Bèn úp đồ chơi lên ngắm cho đỡ chán. Chẳng ngờ, đời mình loanh quanh rồi cũng chỉ gắn với máy móc. Giằng không ra mà dứt cũng không ra. Thăng, giáng gì thì cũng cố lấy một nghề kiếm cơm, cháo nuôi con. Đố anh nào cướp được. Ừ nhỉ!? Quan nhất thời, dân vạn đại! Các cụ nói cấm có sai!

Comments are closed.