Có người nói clip đánh mấy cô gái trong Sài Gòn nghi là dàn dựng

Có người nói clip đánh mấy cô gái trong Sài Gòn nghi là dàn dựng. Tôi rất muốn ai nghi ngờ đồng ý diễn thử, chỉ để bà già như tui đá và đạp vô mặt thui.
Tui cũng mới biết Lê Mỹ Hạnh chừng nửa năm. Nhưng chưa thấy những gì cô ấy làm có gì sai trái. Giờ là lúc mọi thứ đều công khai, nên cho dù hôm nay anh đúng, mọi người tán thành với anh, nhưng ngày mai anh sai, người ta vẫn tẩy chay anh như thường.

Comments are closed.