CHUYỆN KHÔNG CÓ GÌ MÀ ẦM Ĩ THẾ

CHUYỆN KHÔNG CÓ GÌ MÀ ẦM Ĩ THẾ?
Đọc báo Việt thấy một bộ phận không nhỏ có lẽ nên vào bệnh viện tâm thần, có thế này cũng ầm ĩ lên.
Có lần SV của mình nộp bài muộn, năn nỉ mình nhận. Trong quá trình chữa bài có người gọi liên tục, bạn ấy phải tắt đi. Bạn vừa ra khỏi phòng liền nhắn tin cho người vừa gọi là “Chờ chút, con mụ này khó tính quá, mất bao nhiêu thì giờ” và gửi nhầm cho mình.
Mình đành rep là “Em gửi cho ai vậy?”, thế là tịt luôn. Từ sau làm bài ngoan như cún nhưng mình k trừ điểm, cũng k bao h nhắc lại chuyện ấy nữa!
Đáng ra mình nên đưa lên báo nhỉ?

Comments are closed.