Chuột nhắt muốn mượn oai mèo

Chuột nhắt muốn mượn oai mèo
Pháo xịt lại đòi trèo thần công?
Toshiba tức điên cái bọn chỉ rình rập ăn trộm ăn cắp, há miệng chờ sung. ĐKụ mấy con ranh hèn đến mức không thể hèn hơn , không dám há miệng mà xin một câu cho đàng hoàng.

22 thoughts on “Chuột nhắt muốn mượn oai mèo

  1. Quy trình hoặc bị qua háng, hoặc ko quyết liệt nên vẫn bị thủng. Anh chú liếc mắt một cái đọc vị được hết.

  2. Chắc có ông add-on 3 quả đĩa nhưng giờ lờ đi nên anh ấy cáu đấy anh Hai Nguyen Ngoc ạ :)))

  3. Anh qua hẳn bên Mỹ sống thôi , cái vũng bùn này lút đến cổ rồi , quan chức thằng nào còn ở lại là cố vơ vét nốt để chuồn :))

  4. Xử lý đi bác. Không thể để cái xấu cái ác nó hả hê được. Nếu không xử được thì chấp nhận thôi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *