Chuột nhắt muốn mượn oai mèo

Chuột nhắt muốn mượn oai mèo
Pháo xịt lại đòi trèo thần công?
Toshiba tức điên cái bọn chỉ rình rập ăn trộm ăn cắp, há miệng chờ sung. ĐKụ mấy con ranh hèn đến mức không thể hèn hơn , không dám há miệng mà xin một câu cho đàng hoàng.

Comments are closed.