Chỉ đơn giản là đắp thêm hoa vào cái quần bị rách tưởng chừng bỏ đi mà thấy nó đẹp hơn

Chỉ đơn giản là đắp thêm hoa vào cái quần bị rách tưởng chừng bỏ đi mà thấy nó đẹp hơn, lạ lẫm hơn và vui thích hơn.
Đó! Chỉ cần biết tận dụng 1 tí, sáng tạo 1 tí thì sẽ có cái mới mẻ và hữu dụng.
Tự nhiên có cảm hứng quá.

Comments are closed.