Cảnh báo

Cảnh báo! Có người dùng hình ảnh và tên của tôi để lừa đảo trên Tango.
Đính kèm là hình do một nick FB inbox cho tôi. Đại để bạn ấy nói có ai đó dùng hình của tôi tạo TK trên Tango, và có vợ đã chết (trong hình) với mục đích lừa người khác.
Tôi khẳng định tôi chỉ có 1 TK này ở FB, tôi không có TK ở Tango. Tôi đang rất vui vẻ, bình thường. Tôi không và sẽ không định mượn tiền, mượn tình hay mượn gì của ai nhé.
Thân ái
Lâm Minh Chánh (LMC)
Để tôi rảnh tạo TK vào Tanggo xem thế nào!?
Nhưng khi nhận tin thì phải thông báo ngay cho cả nhà

Comments are closed.