Các bạn thân mến

Các bạn thân mến ! Gần đây tôi có rất nhiều người gửi lời xin kết bạn . Sau khi đã suy nghĩ tôi đã chấp nhận . Nhưng tuyệt nhiên không có ai hồi âm hay tương tác . Hình như họ cho rằng họ đã hạ cố ban cho tôi một lời yêu cầu kết bạn . Những người này tôi sẽ lần lượt dừng quan hệ . Nói khác đi là tôi sẽ delete

Comments are closed.