Các bạn đang cố gắng hạ nhục một con người chỉ vì họ không thể tự trả lời được 2 câu hỏi El Nino là gì và Canh cua nấu với rau nào thì ngon

Các bạn đang cố gắng hạ nhục một con người chỉ vì họ không thể tự trả lời được 2 câu hỏi El Nino là gì và Canh cua nấu với rau nào thì ngon? Sự khốn nạn ấy còn đáng lên án hơn gấp vạn lần sự thiếu hiểu biết của họ, cho dù là những kiến thức sơ đẳng. Bởi vì, đằng sau hơn chục phút lên truyền hình thì cái “vết nhơ về sự dốt nát” nó cứ đeo đẳng mãi con người ta đến tận cuối đời.
Người ta lấy việc moi móc, chế giễu nhau làm trò vui nhưng thực ra người ta không hiểu là nếu cho Obama ăn canh cua nấu với su hào rồi bảo đấy là đặc sản Lào thì nó cũng tấm tắc khen ngon.

Comments are closed.