Các bạn biết không: 21/4 là ngày đọc sách Việt Nam đấy

Các bạn biết không: 21/4 là ngày đọc sách Việt Nam đấy!
Sách nó là một thứ giúp con người ta tiếp nhận Kiến Thức nhiều hơn – nhất là thời buổi này người ta chỉ vào facebook để tiếp nhận Thông tin.
> Đừng nhầm giữa việc tiếp nhận KIẾN THỨC với tiếp nhận THÔNG TIN nhé !
Nếu cũng thích sách thì like và comment thả tim. Tớ cũng sẽ chia sẻ các sách về Truyền Thông, Âm nhạc mà tớ hay đọc. !
Các bạn hay đọc sách gì thì cũng chia sẻ với tớ và mọi người luôn ở dưới nhé ! Cảm ơn nhìu !

Comments are closed.