Anh về

Anh về, nhưng ngồi ở huyện đường rồi triệu thảo dân lên thì ai dám lên? Ở những vụ việc khác các anh nào thì lội ruộng cùng bà con, nào thì xắn tay dọn rác , nào thì xuống vực sâu cứu nạn… tuy cũng làm PR cả thôi nhưng chấp nhận được. Đằng này việc cả xã hội quan tâm, thế giới nhìn vào mà anh xử lý như vậy là rất kém. Chả ai muốn/ thèm đối thoại với kẻ không thiện chí, thái độ bề trên. Rất thất vọng về anh, quan phụ mẫu.

7 thoughts on “Anh về

  1. Anh í sợ bị tóm, mà trưởng phòng khét tiếng số 7 một thời mà ếu vượt ngục đc gỉa sử bị tóm thì kém

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *