Anh ở bên này

Anh ở bên này, em bên tê
Tên ta bắt đầu cùng chữ V
Sao em vội vàng nôn nóng rứa ?
Từ từ chúng ta sẽ lết lê…
Lê lết cùng anh tới thiên đường
CNXH rất yêu thương
Sao em nỡ bỏ anh cô lẻ
Để một mình anh, một con đường.
( Đông vui như hội thế này mà truyền thông im ắng quá)

Comments are closed.