Anh Dũng ơi

Anh Dũng ơi, em cho rằng tối nay là buổi tối vinh quang nhất của anh, vì anh đã chính thức làm xong nhiệm vụ của người Đạo diễn với bộ phim của mình khi đưa bộ phim này đến với công chúng. Cảm giác của anh chắc không thể tả hết bằng câu chữ vì nó chất chứa chừng ấy năm sáng tạo, chừng ấy chặng đường của cảm xúc, của hành trình cho ra đời một tác phẩm. Nhưng em chắc chắn là những người thân yêu nhất của anh nói riêng, và những người làm phim nói chung sẽ đồng cảm phần nào cảm giác của anh lúc này.
Tối nay, em đã quên hết những tính toán, những cân đo đong đếm, những góc nhìn kỹ thuật, những hoài nghi… của người dựng phim để xem bộ phim này. Xin chúc mừng anh ! Bộ phim thực sự vận hành tốt ! Và nó thực sự tuyệt vời theo một cách mà chỉ anh em mình mới cảm nhận rõ và sâu sắc nhất ! Em thực sự tự hào cho anh, cho em và cho bộ phim !
(Em gái đã trốn về vì muốn che giấu cảm xúc của buổi tối nay, hẹn anh hôm khác, lúc ấy ta có thể nói về bộ phim như một tác phẩm với sự tồn tại độc lập, đã ngoài tầm kiểm soát của Người làm phim và Kỹ thuật làm phim.)

Comments are closed.