Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng thẩm phán TANDTC thông qua và được Chánh án TANDTC công bố

Án lệ số 03/2016/AL được Hội đồng thẩm phán TANDTC thông qua và được Chánh án TANDTC công bố!
Tóm lược nội dung:
Trường hợp cha mẹ đã cho vợ chồng người con một diện tích đất và vợ chồng người con đã xây dựng, nhà kiên cố trên diện tích đất đó để làm nơi ở, khi vợ chồng người con xây dựng nhà thì cha mẹ và những người khác trong gia đình không có ý kiến phản đối gì; vợ chồng người con đã sử dụng nhà, đất liên tục, công khai, ổn định và đã tiến hành việc kê khai đất, được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì phải xác định vợ chồng người con đã được tặng cho quyền sử dụng đất.
P/s: Án lệ này có ý nghĩa khi con cái ly hôn bị bố mẹ chồng (hoặc bố mẹ vợ) đòi lại tài sản là nhà đất đã cho vợ chồng các con trước đó (nhằm mục đích không chia cho con dâu/con rể khi ly hôn).
Án lệ số 04:
Trích nội dung: “Trường hợp nhà đất là tài sản chung của vợ chồng mà chỉ có một người đứng tên ký hợp đồng chuyển nhượng nhà đất đó cho người khác, người còn lại không ký tên trong hợp đồng; nếu có đủ căn cứ xác định bên chuyển nhượng đã nhận đủ số tiền theo thỏa thuận, người không ký tên trong hợp đồng biết và cùng sử dụng tiền chuyển nhượng nhà đất; bên nhận chuyển nhượng nhà đất đã nhận và quản lý, sử dụng nhà đất đó công khai; người không ký tên trong hợp đồng biết mà không có ý kiến phản đối gì thì phải xác định là người đó đồng ý với việc chuyển nhượng nhà đất”.

Comments are closed.