40 NĂM TRỞ LẠI CHỐN CŨ

40 NĂM TRỞ LẠI CHỐN CŨ
Van Hoang Kim Thoa Nguyen Thủy Lê Ngoc Thoa Nghĩa Lê Nghĩa Minh Bùi Đức Chính …. ( không tag được Thoa lớn, nhờ Vân Hoàng nhé)
Cách đây 40 năm, sau khi tốt nghiệp phổ thông chúng mình trong phân đội 20 đi lao động ở lâm trường Yên Bình – Yên Bái. Về HN chúng mình cùng nhau đi chùa thầy. Mình nhớ chúng chúng có ảnh ở cây đại này, giờ mình không còn ảnh đó nữa. Chỉ nhớ hình như hồi ấy nhiều đứa tóc tết đôi sam.
Năm nay kỉ niệm 40 năm này các bạn ơi

Comments are closed.