Nhân việc unfriend bạn phát biểu là bạn ấy thấy cuộc sống ở VN ổn

Nhân việc unfriend bạn phát biểu là bạn ấy thấy cuộc sống ở VN ổn. Khi sự khác biệt quá nhiều về nhận thức thì không thể là bạn được và ta cũng không thể thay đổi được họ bởi nhận thức phải trả giá, phải mất thời gian.
Đây là kết quả của bao năm dưới thiên đường XHCN. Quan chức tham nhũng, vô đạo đức, ĐBQH đáng nhẽ phải đại diện cho dân, bảo vệ dân thì vào hùa, bê đít quyền lực. Người dân sẽ dựa vào đâu để thành tử tế?
Có bạn sẽ bảo không thể dựa vào mấy hình ảnh để đánh giá xã hội VN được, vậy tại sao không thấy chúng ta có biển đề phòng người Nhật, người Singapore?
Hãy nhìn vào thực tế đi nào. Tuy đấy chỉ là một bộ phận của người Việt nhưng nó có khả năng phản ánh bức tranh tổng thể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *