Đất nước ta có rừng vàng biển bạc

Đất nước ta có rừng vàng biển bạc, dân tộc ta có nhiều truyền thống đặc sắc. Một trong những đặc sản truyền thống đó là màn: “Kính thưa anh A, nguyên bộ trưởng (chưa bị cách tư cách nguyên) bộ A, kiêm cố vấn bộ B, kiêm chuyên viên bộ C, kiêm tổ trưởng dân phố… “ “Kính thưa chị B, nguyên cục trưởng chưa bị cắt tư cách nguyên cục B, bí thư Cục C, chủ tịch hội chém gió tỉnh D…”
Cứ mỗi diễn giả lên lại diễn lại màn kính gửi đó. Có hội thảo 1 – 2 tiếng mà tên/chức vụ một vài cá nhân bị/được xướng lên vài lần. Chả biết những người được gọi tên có sung sướng hãnh diện không chứ nhìn nhiều diễn giả cố gắng nói đúng tên/chức danh VIP mà thấy thương. Kiểu nhầm họ hay “giáng chức” của VIP thì nhọc.
Mình thì đầu hàng ngay, nhiều người mình biết cả thập kỷ còn chả nhớ được họ của người ta, chức danh họ cũng ko nốt . Nên thôi, nếu nhỡ phải phát biểu ở đâu đó mình làm luôn cục: Kính thưa các ông/bà, anh/chị… rồi chém luôn. Có VIP nào phiền tự chịu vậy.
Rồi về nhà tự hân hoan: đôi khi xã hội tiến bộ vì những người ngu (như mình). Nói cách khác, ngu nhưng tiến bộ ..hè hè…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *