Cảm phục Khmer

Cảm phục Khmer
Đọc tin thấy hoa hậu hoà bình của Cambodia được tặng bao gạo, tôi phục quá. Gạo là biểu tượng của văn minh nông nghiệp, và Đông Nam Á là nơi phát minh kĩ thuật trồng lúa nước. Cây lúa và gạo là nền tảng của văn minh thế giới. Tặng gạo cho hoa hậu có lẽ cũng là một chiến lược marketing gạo của Cambodia, hiện nay đang được thế giới chào đón. Tôi cũng đang ăn gạo Cambodia đây (vì gạo Việt Nam chưa qua được bên này). Cách tặng bao gạo cho hoa hậu là một ý tưởng hay, vừa nhắc cho thế giới biết nền văn minh lúa nước từ đây, vừa quảng bá gạo Cambodia. Xin ngã nón chào ý tưởng Khmer.
Hoa hậu Việt Nam chắc được tặng tiền và những món quà đắc tiền. Ở Việt Nam người ta lưu truyền câu chuyện tiếu lâm đầy ý nghĩa. Chuyện kể rằng thủ tướng Cambodia thố lộ với thủ tướng VN là 99% người Khmer là không sáng dạ như người Việt. Nhưng ông nói thêm rằng 1% người sáng dạ điều hành đất nước Cambodia. Còn ở Việt Nam, 99% người dân sáng dạ, nhưng 1% tối dạ lại cầm quyền đất nước. Chuyện tiếu lâm thôi, nhưng đủ để làm tất cả chúng ta phải suy nghiệm. Câu chuyện tặng gạo cho hoa hậu bên đất Cambodia có lẽ minh chứng một phần cho câu chuyện tiếu lâm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *