CÁI GÌ CÓ TRƯỚC

CÁI GÌ CÓ TRƯỚC?
Ngày mai SN Hồ Chủ tịch.Tôi chợt nhớ tới mấy điều mà tôi không tự giải thích được. Giả sử bạn là một nhà duy vật gạo cội, chủ trương vật chất có trước, tinh thần có sau. Xin cho biết bình luận của bạn về những chuyện dưới đây:
1.Năm 63 tuổi, Bác Hồ có viết một bài thơ, gửi Bùi Công (tức Cụ Bùi Bằng Đoàn) nhan đề Thất Cửu (79). Ai cũng hiểu, 7.9 = 63. Tại sao Bác không đề là Lục Tam (63) hoặc Lục Thập Tam ( Sáu mươi ba). Có phải Bác biết trước mình sẽ mất vào năm 79 tuổi không?
2.Trong Di chúc của Bác, đoạn từ mấy chữ “Về việc riêng…” đến hết đoạn việc riêng này, mời bạn đếm lại trong Di chúc, có đúng 79 chữ. Vậy là Bác đã biết trước mình sẽ mất ở tuổi 79?
3. Tại sao Bác lại chọn ngày 2 tháng 9 để đọc Tuyên Ngôn Độc Lập? Có phải Bác biết trước Bác sẽ mất vào đúng ngày đó không?
Ở nước ta, có nhiều người biết trước rất nhiều chuyện sẽ xảy ra rất lâu sau đó. Nguyễn Bỉnh Khiêm là một ví dụ. Vậy có phải vật chất có trước, tinh thần có sau không?
P/s.Đây là chuyện triết học. Xin đừng ai suy diễn sang chuyện chính trị nhé.
18.5.17
nxt.

11 thoughts on “CÁI GÌ CÓ TRƯỚC

  1. Xuanthuy Nguyen Trong đơn xin học gửi bộ trưởng bộ thuộc địa Pháp, Nguyễn Tât Thành sn 1892
    Tống Văn Sơ ở Thượng Hải sn 1894 (tư liệu hội ls hoàng gia Anh)

  2. Xuân Nguyễn Bác cũng biết những chuyện này, sao Bac không sửa lại? Tiều sử của Bác có khi Bác còn sống. nxt.

  3. Những cái khác cháu không biết, nhưng câu 2 “về việc riêng…” nguyên văn không phải 79 chữ đâu, mà rất dài, trong đó Bác dặn sau khi mất, phải điện táng, tro chia thành 3 phần chia ba vùng… (xem “Bác Hồ Viết di chúc” Vũ Kỳ kể, đại tá Nguyễn Thế Kỷ ghi). Đoạn trong di chúc 79 chữ là do biên tập.

  4. Di chúc trong công bố “Về việc riêng” đúng là 79 chữ là đã biên tập rồi. Chú tìm đọc nguyên văn di chúc của Bác. Kể cả việc Bác đề nghị miễn thuế cho nông dân sau thống nhất đất nước hồi công bố 1969 cũng không có, sau khi có Hồi ký của cụ Vũ Kỳ ta mới công bố. Cuốn hồi ký này hồi mới ra đời gây xôn xao lắm, người chắp bút cũng giải trình nhiều lần, may mà đúng thời kỳ đổi mới của Nguyễn Văn Linh.

  5. Dạ, chú ở xa quá, nếu ở HN cháu sẽ cho chú mượn hoặc đến gặp Đại tá Kỷ để tác giả tặng. Cuốn sách hay, trung thực, đúng chất Vũ Kỳ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *